เอ็น จี โคโคนัท ไฟเบอร์

อุตสาหกรรมใยมะพร้าว
เราผลิต-จำหน่าย ใยมะพร้าวที่ดีมีคุณภาพ ขุยมะพร้าวคุณภาพดี เนื้อมะพร้่่าวขาว-ดำ และยังจำหน่ายมะพร้าวลูก »

ประโยชน์ที่ได้จากมะพร้าว

ส่วนที่ใช้เป็นยา
น้ำมันจากเนื้อมะพร้าวห้าว มีรสมัน ขนาดและวิธีใช้ ใช้เนื้อมะพร้าวห้าว เตรียมเป็นน้ำมันมะพร้าว »

ผลิต-จำหน่าย

เราจำหน่าย
ใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว เนื้อมะพร้าวขาว-ดำ รวมถึงมะพร้าวลูก »

ดาวน์โหลดเอกสาร : DOWNLOAD : Specification Coconut Fiber

PDF JPG

สินค้าคุณภาพของเรา

ใยมะพร้าว

ขนาดความยาวของเส้นใย ความชื้น สี ขนาดของก้อนใย น้ำหนักใยอัดก้อน »

ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าวมีความละเอียด เหมาะสำหรับใช้ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ »

เนื้อมะพร้าว/มะพร้าวลูก

ผลิตและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวขาว-ดำ รวมถึงจำหน่ายมะพร้าวลูก »

เพื่อนบ้าน

ผลิต-จำหน่าย

แนะนำ

"ใยมะพร้าวที่ดีมีคุณภาพ ขุยมะพร้าวคุณภาพดี"

 


"เนื้อมะพร้่่าวขาว-ดำ มะพร้าวลูก"

ติดต่อสอบถาม

129/2 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม

ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทร: 081-826-6945 (กุ้ง)

โทร: 087-965-0008 (ป๊อด)

Fax: 032-815040

E-mail: ananchairakthum@yahoo.com

ngcoconutfiber@gmail.com

https://www.facebook.com/NGcoconutfier/